?

Log in

No account? Create an account
Дайтэ воды напытыся, бо так йісты хочыцця, што пэрэночованы ныма… - Усяго пакрыху

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

October 29th, 2010


Previous Entry Share Next Entry
12:38 pm

Дайтэ воды напытыся, бо так йісты хочыцця, што пэрэночованы ныма дэ.

(4 comments | Leave a comment)

Comments:


[User Picture]
From:skagenij
Date:October 29th, 2010 11:44 am (UTC)
(Link)
шо це було?
[User Picture]
From:badaj
Date:October 29th, 2010 12:53 pm (UTC)
(Link)
цеарэцічаскі зоў аб помашчы, а пракцічаскі - фраза дужа спадабалася)
[User Picture]
From:ku_palinka
Date:October 29th, 2010 11:55 am (UTC)
(Link)
засумавалісьмы па табе
[User Picture]
From:badaj
Date:October 29th, 2010 12:57 pm (UTC)
(Link)
нічо, наша філакампашка жые, покі мы жыемы

> Go to Top
LiveJournal.com