?

Log in

No account? Create an account
Zautra budu doma. Pabaczu lubimaje soniecznaje Bierascie!… - Усяго пакрыху

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

March 30th, 2010


Previous Entry Share Next Entry
12:25 pm
Zautra budu doma. Pabaczu lubimaje soniecznaje Bierascie! Pragulajusia pa naszym viasiennim sadzie. Napeuna, abrykosy uzho zacvili! A szto paprarezalisia ciulpany i padsniezniki - to peuna!

Zamiesim z mamaj piragou, nafarbujem z bratam jajek. Bac'ka, jak zauzdy, -adkazny za hren i miasa.

Jaki z dougaczakany gety Vialikdzien i jak ja zasumawalasia!
Current Mood: crazycrazy

(5 comments | Leave a comment)

Comments:


[User Picture]
From:ku_palinka
Date:March 30th, 2010 11:20 am (UTC)
(Link)
З вяртаннем, Аня! І мы ўжо зачакаліся:) Неяк вы з Уладзем у адначасьсе вярнуліся:)
[User Picture]
From:badaj
Date:March 30th, 2010 11:28 am (UTC)
(Link)
U miensku planuju zjavicca 5-ga. Tam i jajkami pabjemsia. :))
[User Picture]
From:andorac
Date:March 30th, 2010 11:22 am (UTC)
(Link)
Люблю твае допісы. Нейкія душэўныя яны :)
[User Picture]
From:badaj
Date:March 30th, 2010 11:29 am (UTC)
(Link)
:)prosta, piszucca ad duszy
[User Picture]
From:hanka_shept
Date:March 31st, 2010 01:33 am (UTC)
(Link)
ганка шэпт лайкс іт :))

> Go to Top
LiveJournal.com