?

Log in

No account? Create an account
Сяджу ў цягніку Берасце-Масква. Даволі ўтульнае купэ і нешматлюдна.… - Усяго пакрыху

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

June 9th, 2010


Previous Entry Share Next Entry
06:52 pm
Сяджу ў цягніку Берасце-Масква. Даволі ўтульнае купэ і нешматлюдна. Пацягваю гарбату Greenfield з сапраўдным лімонам. Праглядаю фрэндстужку, куды ўжо колькі дзён не заглядвала.

Уся загарэлая і напрацаваўшыся.

Адчуваю: усё - гуд.

(2 comments | Leave a comment)

Comments:


[User Picture]
From:skagenij
Date:June 9th, 2010 04:40 pm (UTC)
(Link)
шо там у Москві?
[User Picture]
From:badaj
Date:June 9th, 2010 08:32 pm (UTC)
(Link)
:) не ведаю, што у Маскве, а ў Берасці - гарачыня невыносная

> Go to Top
LiveJournal.com